Jongman Jurist Natuur, Milieu en Ruimte

Home Profiel Vakgebieden Inspraakhulp Portfolio Opinie Contact

Ruimte

Ruimtelijke ordening

De ruimtelijke ordening draait om de planologische inrichting van de ruimte. Het is een politiek en juridisch vakgebied dat draait om vragen als waar wegen mogen komen; of en waar bedrijventerreinen mogen worden aangelegd en op welke plekken natuurgebieden ingericht moeten worden. Kortom: ruimtelijke ordening gaat over de inrichting en herinrichting van uw omgeving. Dit gebeurt onder andere via bestemmingsplannen en inpassingsplannen. Het is een vakgebied wat voortdurend in ontwikkeling is en vele raakvlakken heeft met natuur en milieu.

Inspraak(hulp)

Beroep bij de Raad van State tegen bestemmingsplannen is alleen voor belanghebbenden weggelegd. Toch mag iedereen bij de voorbereiding van een bestemmingsplan een zienswijze indienen. Het is bij uitstek de mogelijkheid om uw bedenkingen, bezwaren en verbeteringen bij een bepaald project bij de politiek officieel kenbaar te maken.

Maar een zienswijze is meer dan alleen een opiniestuk: bij bestemmingsplanprocedures is het indienen van een zienswijze een voorwaarde om later in beroep te kunnen gaan. Daarbij moeten de beroepsgronden uit de zienswijze te herleiden zijn; zo niet, dan wordt een beroepsgrond niet-ontvankelijk verklaard.

Wilt u hulp bij het schrijven van een zienswijze kijk dan op de Inspraakhulp, vul het contactformulier in of stuur een e-mail naar jasperjongman@knid.nl.

Grote projecten

Ruimtelijke ordening regelt onder andere de aanleg van wegen, winkelcentra en woonwijken. Omdat er voor dergelijke projecten vaak meerdere vergunningen nodig zijn, moeten er ook meerdere procedures doorlopen worden. Daarbij heeft iedere procedure weer zijn eigen regels, bepalingen en jurisprudentie. Zo kan het beroep op een minder schadelijk alternatief bij de bestemmingsplanprocedure verworpen worden, terwijl het bij de Flora- en Faunawetprocedure een argument zijn waarop de zaak gewonnen wordt.

Procedures rond grote projecten zijn complex en duren jaren omdat ze doorgaans in meerdere fasen doorlopen. Dit kan voor mensen, verenigingen en stichtingen vragen oproepen als: in welke fase zit het project juridisch gezien en wat betekent dat? Wat kan ik doen? Wat kan mijn stichting/vereniging doen? Welke procedures moeten er gevolgd worden? Wat is voor ons/mij de meest kansrijke procedure? Welke argumenten en beroepsgronden moet ik aanvoeren? Hoe moet ik deze kwestie aanpakken?

Bij kwesties rond grote projecten zijn een goed overzicht en een goede voorbereiding van essentieel belang en daarbij geldt: hoe eerder, hoe beter. Vanwege mijn werkzaamheden van de afgelopen jaren heb ik een uitgebreide ervaring met grote projecten; zowel met zienswijzen als met beroepsschriften. Wilt u hulp met betrekking tot grote projecten, vul het contactformulier in of stuur een e-mail naar jasperjongman@knid.nl.

Tracébesluit

Voor de aanleg of verbetering van de hoofdinfrastructuur, zoals autosnelwegen, vaar- en spoorwegen, geldt een aparte wet: de Tracéwet. Deze wet werd in de jaren 90 van de vorige eeuw gecreëerd om de aanleg van onder andere autosnelwegen te versnellen. Dergelijke projecten worden gerealiseerd via een tracébesluit. Een tracébesluit overruled bestaande bestemmingsplannen. Belanghebbenden kunnen tegen tracébesluit in hoger beroep gaan bij de Raad van State.

Wilt u hulp met betrekking tot tracébesluiten en andere procedures rond de Tracéwet, vul dan het contactformulier in of stuur een e-mail naar jasperjongman@knid.nl.

Gemaakt door: Wiebe Eling de Boer Webdesign © 2014